Do sada završeno svega 15 do 20 odsto digitalizacije

Do sada je završeno svega 15 do 20 odsto procesa digitalizacije, i to zahvaljujući pomoći Evropske unije za uspostavljanje inicijalne mreže koja se emituje sa 15 predajnika, kazao je danas ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunkacija, Rasim Ljajić.

Foto WWW.sxc.hu

BEOGRAD - Do sada je završeno svega 15 do 20 odsto procesa digitalizacije, i to zahvaljujući pomoći Evropske unije za uspostavljanje inicijalne mreže koja se emituje sa 15 predajnika, kazao je danas ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunkacija, Rasim Ljajić.

"Pored velikih tehničkih, finansijskih i administrativnih problema s kojima se suočavamo, vodimo i odlučujuću bitku s vremenom, jer rok za završetak procesa je jun 2015. godine", kazao je Ljajić na skupu o digitalizaciji, koji je organizovo OEBS.

On je istakao da je od formiranja vlade urađeno nekoliko važnih stvari, pre svega RATEL je završio plan raspodele, definisani su tehnički parametri za digitalizaciju, urađen je i novi akcioni plan sa novim rokovima.                      

"Ministarstvo će do juna da završi izmene Pravilnika o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje, Zakon o elektronskim medijima, i još nekoliko podzakonskih akata koji treba da budu doneti ili izmenjeni", naveo je Ljajić.

Prema njegovim rečima, najveći deo posla, koji se pre svega odnosi na energetske i građevinske projekte, treba da završi Emisiona tehnika i veze, a rok za to je septembar.

Nakon toga će biti raspisana javna nabavka za opremu, kazao je Ljajić, dodavši da je za ceo proces zavrsetak digitalizacije dovoljno duplo manje sredstava nego ranije procenjenih 75 miliona evra dovoljno.

On je kazao da je uspostavljena mnogo bolja koordinaciju s drugim državnim institucijama uključenim u ovaj proces.

"To je od apsolutnog državnog interesa, jer će držva imati velike koristi s obzirom na finansijska sredstva koja može da ostvari od prodaje oslobođenog dela frekvencijskog spektra, a s druge strane i građani će imati korist, počevši od boljeg kvaliteta zvuka i slike, do niza servisa i usluga koje će biti omogućeni oslobađanjem digitalne dividende", istakao je Ljajić.

Ministar kulture, Bratislav Petković, rekao je da je Minstarstvo pripremilo reformu medijskog zakonodavstva, a uskoro će biti dostupan i Nacrt Zakona o elektronskim medijima.

"Digitalno emitovanje stvara uslove za primenu novog modela zadovoljavanja potreba građana regionalnim i lokalnim televizijskim programima javnog servisa", naveo je Petković.

On je kazao da se Zakonom granatuju prava svih sadašnjih emitera, javnih i komercijalnih, i stvaraju osnove za razne vidove državne pomoći u savladavanju teškoća prelaznog perioda.

Zamenik predsednika Saveta Republičke radiodifuzne agencija (RRA), Goran Karadžić, podsetio je da nacionalnim emiterima 2014. godine prestaje važenje dozvole za emitovanje, a da će produženje tih licenci zavisiti od novog Zakona o elektronskim komunikacijama.

"Moguće je da će doći do produženja dozvole, čak i na 10 godina, zato što je to neki period koji se u Evropi smatra neophodnim da bi se ulaganje isplatilo", rekao je Karadžić.

Prema njegovim rečima, RRA je uputila dopis Vladi Srbije u kojem traži 20 odsto umanjenja naknade za emitere kako bi se olakšao njihov položaj, i da bi oni akumulacijom tih sredstava lakše finansirali postupak digitalizacije, ali i sopstveno preživljavanje, s obzirom na to kakva je situacija.

Direktor Republičke agencije za telekomunikacije, RATEL, Milan Janković izjavio je da je Agencija dala predlog plana raspodele za digitalno emitovanje, a donet je i predlog izmene Pravilnika za analogno emitovanje, po kojem bi se uključile sve stanice koje su ostale bez dozvole, među kojima su Avala, TV5 i TV Zona.

"Poznato je da nemamo dovoljno frekvencija i usvajanjem tog plana raspodele biće lakše i jednostavnije omogućiti prelazak na digitalno emitovanje", ocenio je on.

Kada je reč o plaćanju naknada za komercijalne emitere, Janković je kazao da je ona smanjivana nekoliko puta i da je sada na nivou koji je zadovoljavajući.

Zakon o elektronskim komunkacijama bi trebao da reguliše plaćanje naknade za korišćenje frekvencija, kao i odnos Javnog servisa i JP Emisione tehnike i veza, smatra Janković.

                        

BEOGRAD - Do sada je završeno svega 15 do 20 odsto procesa digitalizacije, i to zahvaljujući pomoći Evropske unije za uspostavljanje inicijalne mreže koja se emituje sa 15 predajnika, kazao je danas ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunkacija, Rasim Ljajić.

"Pored velikih tehničkih, finansijskih i administrativnih problema s kojima se suočavamo, vodimo i odlučujuću bitku s vremenom, jer rok za završetak procesa je jun 2015. godine", kazao je Ljajić na skupu o digitalizaciji, koji je organizovo OEBS.

On je istakao da je od formiranja vlade urađeno nekoliko važnih stvari, pre svega RATEL je završio plan raspodele, definisani su tehnički parametri za digitalizaciju, urađen je i novi akcioni plan sa novim rokovima.                      

"Ministarstvo će do juna da završi izmene Pravilnika o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje, Zakon o elektronskim medijima, i još nekoliko podzakonskih akata koji treba da budu doneti ili izmenjeni", naveo je Ljajić.

Prema njegovim rečima, najveći deo posla, koji se pre svega odnosi na energetske i građevinske projekte, treba da završi Emisiona tehnika i veze, a rok za to je septembar.

Nakon toga će biti raspisana javna nabavka za opremu, kazao je Ljajić, dodavši da je za ceo proces zavrsetak digitalizacije dovoljno duplo manje sredstava nego ranije procenjenih 75 miliona evra dovoljno.

On je kazao da je uspostavljena mnogo bolja koordinaciju s drugim državnim institucijama uključenim u ovaj proces.

"To je od apsolutnog državnog interesa, jer će držva imati velike koristi s obzirom na finansijska sredstva koja može da ostvari od prodaje oslobođenog dela frekvencijskog spektra, a s druge strane i građani će imati korist, počevši od boljeg kvaliteta zvuka i slike, do niza servisa i usluga koje će biti omogućeni oslobađanjem digitalne dividende", istakao je Ljajić.

Ministar kulture, Bratislav Petković, rekao je da je Minstarstvo pripremilo reformu medijskog zakonodavstva, a uskoro će biti dostupan i Nacrt Zakona o elektronskim medijima.

"Digitalno emitovanje stvara uslove za primenu novog modela zadovoljavanja potreba građana regionalnim i lokalnim televizijskim programima javnog servisa", naveo je Petković.

On je kazao da se Zakonom granatuju prava svih sadašnjih emitera, javnih i komercijalnih, i stvaraju osnove za razne vidove državne pomoći u savladavanju teškoća prelaznog perioda.

Zamenik predsednika Saveta Republičke radiodifuzne agencija (RRA), Goran Karadžić, podsetio je da nacionalnim emiterima 2014. godine prestaje važenje dozvole za emitovanje, a da će produženje tih licenci zavisiti od novog Zakona o elektronskim komunikacijama.

"Moguće je da će doći do produženja dozvole, čak i na 10 godina, zato što je to neki period koji se u Evropi smatra neophodnim da bi se ulaganje isplatilo", rekao je Karadžić.

Prema njegovim rečima, RRA je uputila dopis Vladi Srbije u kojem traži 20 odsto umanjenja naknade za emitere kako bi se olakšao njihov položaj, i da bi oni akumulacijom tih sredstava lakše finansirali postupak digitalizacije, ali i sopstveno preživljavanje, s obzirom na to kakva je situacija.

Direktor Republičke agencije za telekomunikacije, RATEL, Milan Janković izjavio je da je Agencija dala predlog plana raspodele za digitalno emitovanje, a donet je i predlog izmene Pravilnika za analogno emitovanje, po kojem bi se uključile sve stanice koje su ostale bez dozvole, među kojima su Avala, TV5 i TV Zona.

"Poznato je da nemamo dovoljno frekvencija i usvajanjem tog plana raspodele biće lakše i jednostavnije omogućiti prelazak na digitalno emitovanje", ocenio je on.

Kada je reč o plaćanju naknada za komercijalne emitere, Janković je kazao da je ona smanjivana nekoliko puta i da je sada na nivou koji je zadovoljavajući.

Zakon o elektronskim komunkacijama bi trebao da reguliše plaćanje naknade za korišćenje frekvencija, kao i odnos Javnog servisa i JP Emisione tehnike i veza, smatra Janković.

                        

Tagovi: Srbija Televizija Digitalizacija

Share