Ilić: Bespravne objekte upisati u katastar

Ministar građevine i urbanizma Velimir Ilić izjavio je danas da je počela primena novog zakona o upisu u katastar bespravno sagađenih objekata u Srbiji...

Tanjug, N.Jovanović

BEOGRAD - Ministar građevine i urbanizma Velimir Ilić izjavio je danas da je počela primena novog zakona o upisu u katastar bespravno sagađenih objekata u Srbiji i pozvao građane da iskoriste tu jedinstvenu priliku i legalizuju svoje stambene i druge objekte.

Ukoliko ti objekti ne budu upisani u naredne dve godine biće rušeni, rekao je Ilić Tanjugu.  

Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima odnosi se na objekte izgrađene bez građevinske dozvole do 11. septembra 2009. godine, dok objekti izgrađeni posle moraju da prođu redovnu proceduru za legalizaciju.

"Upis u katastar nepokretnosti je poslednji pokušaj da se upiše imovina i sve što se posle toga bude divlje gradilo rušiće se, jer je to i ono što EU od nas traži“, istakao je ministar.

           

Ako nije rešen problem imovine ispod objekta, prema njegovim rečima, moraće da se reši u naredne dve godine, a ako je rešen onda će sve teći bez ikakvih problema.

"Mi smo namerno nazvali ovaj zakon upis u katastar, a ne legalizacija, jer po postojećim zakonima je nemoguće da se odvija legalizacija bez kompletne projektne i druge dokumentacije, a za validnu dokumentaciju potrebno je da uradimo ispitivanje postojećih objekata, statiku, proveru materijala, temelja, instalacija... što bi koštalo više od 20.000 evra po objektu“, istakao je Ilić.      

On je rekao da je besmisleno sada praviti neku "fiktivnu dokumentaciju“ da bi se legalizovalo postojeće stanje, što bi samo bio trošak za građane.

"Legalizacija, gde je nesporna imovina odnosno upis u katastar nepokretnosti, potpuno je regularna i građani dobijaju sva prava, koja su im potrebna da prenose imovinu na svoje potomke i to pitanje trajno rešavaju“, naglasio je ministar dodajući da ta imovina može da se stavi pod hipoteku.  

Tamo gde je sporna imovina, a takvih je od 10 do 15 odsto slučajeva, biće zabeleženo da je sporna imovina i u naredne dve godine zainteresovane strane će morati da se "raskusuraju" na sudu, ili da reše već započete procese. U Srbiji ima oko 1,3 miliona objekata koji nisu upisani u katastar.

"Očekuje nas u junu i novi Zakon o planiranju i izgradnji, po kome će građevinska dozvola biti besplatna i samo će se opštinama i gradovima plaćati za ono što stvarno ulože u objekat koji se gradi“, dodao je Ilić.  

Republički geodetski zavod je primio već više od 20 zahteva za upis prava svojine na bespravno izgrađenim objektima, od čega najviše u Beogradu. U Ministarstvu kažu da izrada geodetskog snimka, ukoliko ga vlasnici objekata već ne poseduju, košta između sedam i 10 hiljada dinara, na šta treba dodati i troškove koje naplaćuje katastar nepokretnosti za upis prava svojine, koji sada iznose između četiri i sedam hiljada dinara po objektu odnosno po jednom upisu prava svojine, ali je moguće da će ta naknada biti umanjena. 

Zakon o upisu nelegalnih objekata u katastar je usvojen u skupštini 15. marta, a stupio je na snagu prethodne subote. U Ministarstvu građevine kažu da  će iduće nedelje biti razgovarano sa bankama o  mogućnosti stavljanja pod hipoteku tako legalizovanih objekata.  

Vlada Srbije je prihvatila devet amandmana na zakon, među kojima je i amandman poslaničke grupe SPS koji predviđa da će pravo upisa u katastar imati oni koji su izgradili kuće do 300 kvadratnih metara, stanovi u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama do 200, poslovni prostor do 100 metara kvadratnih, a vikendice do 200, zanatske radnje i pomoćne objekte do 100, garaže do 30 kvadratnih metara. Vlada je, takođe, usvojila amandman SPS koji je ta stranka podnela na odredbu koja je bila najviše kritikovana, a tiče se vlasništva nad zemljom na kojoj se nalazi bespravno izgrađeni objekat.          

Tako se, ako je bespravno izgrađeni objekat na zemljištu koje je u svojini ili je na njemu upisano pravo korišćenja u korist nekog trećeg lica (fizičko ili pravno lice ili jedinica lokalne samouprave, pokrajina ili republika) upisuje pravo svojine na objektu, bez sticanja prava na zemljište na kome je objekat izgrađen.

Tagovi: Ilić, legalizacija, katastar, upisivanje

Share