Produžen rok za otpis kamate poreskim obveznicma

Gradsko veće Beograda usvojilo je danas izmenu Odluke o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga po osnovu određenih javnih prihoda grada Beograda, kojim se rok za plaćanje tekućih obaveza koje dospevaju od 1. novembra 2012. godine, pomera sa 31. januara na 31. mart 2013. godine.

Foto www.sxc.hu, ilustracija

BEOGRAD - Gradsko veće Beograda usvojilo je danas izmenu Odluke o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga po osnovu određenih javnih prihoda grada Beograda, kojim se rok za plaćanje tekućih obaveza koje dospevaju od 1. novembra 2012. godine, pomera sa 31. januara na 31. mart 2013. godine.

Uplatom tekućih obaveza dospelih od 1. novembra prošle godine do 31. marta ove godine sa pripadajućom kamatom, obveznici stiču pravo na mirovanje glavnog poreskog duga i uslovni otpis kamate dospele do 31. oktobra 2012. godine, navodi se u saopštenju gradske uprave.

Dok traje mirovanje duga, dalje tekuće obaveze nastale u periodu mirovanja takođe moraju redovno da se izmiruju i to je uslov da se u skladu sa odlukom otpišu kamate.  

Ukoliko se to ne učini, glavnom dugu se pripisuje sva pripadajuća kamata, u skladu sa zakonom.

Obveznici koji izvrše plaćanje svih tekućih obaveza i revalorizovanog glavnog poreskog duga stiču pravo da im se automatski otpišu nenaplaćene kamate dospele do 31. oktobra prošle godine, navodi se u saopštenju.

Tagovi: kamata, porez

Share