Dan potrošača, u toku izmena zakonske regulative

Svetski dan prava potrošača - 15. mart, biće obeležen danas, a u Srbiji je u toku intenzivan rad na izmenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača, kao matičnog zakona u ovoj oblasti što treba da obezbedi...

Tanjug, J. Pap, ilustracija

BEOGRAD -Svetski dan prava potrošača - 15. mart, biće obeležen danas, a u Srbiji je u toku intenzivan rad na izmenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača, kao matičnog zakona u ovoj oblasti što treba da obezbedi delotvorniju zašstitu prava kupaca.

Povodom Svetskog dana prava potrošača, Ministarstvo trgovine i tim projekta koji finansira Evropska unija "Jačanje zaštite potrošača u Srbiji" organizovaće danas u Beogradu Sajam potrošačkih prava.  

Planirano je da u poslednjem kvartalu ove godine bude usvojena i Strategija zaštite potrošača za period od 2013. do 2018. godine, koja će jasno postaviti dugoročne ciljeve, aktivnosti i mere, kao i rokove i nadležne institucije za njihovo realizovanje. Politika zaštite potrošača je važan segment politike koju vodi moderna država - Evropa i okolne zemlje sprovode snažnu politiku zaštite potrošača, a tu nameru preuzela je i Srbija, koja se aktivno bavi unapređenjem sistema zaštite potrošača, istakli su u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine.

Radi unapređenja postojećeg sistema i saradnje nadležnih institucija u ovoj oblasti, formiran je Nacionalni savet za zaštitu potrošača, kao radno telo Vlade, u čijem sastavu su predstavnici udruženja za zaštitu potrošača, Privredne komore Srbije, resornih ministarstava i nezavisni stručnjaci u toj oblasti.

U resornom ministarstvu Tanjugu je rečeno da je u toku intenzivan rad na izmenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača, čime će se otkloniti "uočene manjkavosti i teškoće u njegovom sprovođenju i omogućiti efikasnija i delotvornija zaštita potrošačkih prava". Oni su napomenuli da je taj zakon moderan propis koji prati principe evropskog zakonodavstva, koji sadrži 15 evropskih direktiva.

Nacionalni savet za zaštitu potrošača u februaru je usvojio Nacrt strategije zaštite potrošača za period od 2013. do 2018. godine, a kako je istaknuto, taj strateški dokument pruža osnovu za sprovođenje inicijativa usmerenih na potrošače na tržištu Srbije i povećava legitimitet mera za njihovu zaštitu.

Ministarstvo je pokrenulo javnu raspravu da pribavi mišljenja stručne i šire javnosti o Nacrtu strategije čija je finalizacija planirana za kraj marta tekuće godine.

Predsednica Centra potrošača Srbije Vera Vida izjavila je Tanjugu da položaj potrošača u našoj zemlji nažalost, nije odmakao puno i "nije se približio onom položaju i poštovanju prava koji imaju potrošači u zemljama EU, a koji smo očekivali da će imati". Prema njenim rečima, "nedavno smo imali prilku i da se o tome uverimo na sopstvenoj koži", jer je "jedno od osam prava potrošača - pravo na informisanost, pogotovo kada je u pitanju hrana, a koje je definisano i Poveljom UN, u Srbiji potpuno izostalo". Vida je rekla da je neophodno institucionalno ojačati sistem zaštite potrošača, kroz  jačanje kapaciteta savetovališta, kao "sigurne kuće" za potrošače i proširenje nadležnosti Komisije za zaštitu konkurencije.

Svetski dan prava potrošača, ustanovljen je odlukom UN, 15. marta 1983. Obeležava se u znak sećanja na 15. mart 1962. kada je predsednik SAD Džon Kenedi Kongresu predložio Deklaraciju, u kojoj su definisana četiri prava potrošača - na bezbednost, na izbor, da bude informisan i da bude saslušan. Dve godine pošto je ustanovljen Svetski dan prava potrošača, 9. aprila 1985. Generalna Skupština UN je usvojila još četiri potrošačka prava - na zadovoljavanje osnovnih potreba, na obeštećenje, na obrazovanje i pravo na zdravu životnu sredinu.

 

Tagovi: Dan potrošača, potrošači, trgovina

Share