Zakon će urediti oblast prometa nekretnina

Tržište nekretnina u Srbiji danas karakteriše veliko učešće sive ekonomije, nestručnost u obavljanju poslova i velika nesigurnost za učesnike, a ta situacija će se znatno pozitvno promeniti usvajanjem Zakona o posredovanju u prometu nepokretnosti i zakupu.

sxc.hu/Ale_Paiva, ilustracija

BEOGRAD - Tržište nekretnina u Srbiji danas karakteriše veliko učešće sive ekonomije, nestručnost u obavljanju poslova i velika nesigurnost za učesnike, a ta situacija će se znatno pozitvno promeniti usvajanjem Zakona o posredovanju u prometu nepokretnosti i zakupu.

"Taj prvani akt unaprediće funkcionisanje tržišta nepokretnosti, propisati jasne uslove za obavljanje poslova posredovanja, uspostaviti tačnu evidenciju o prometu nepokretnosti i omogućiti građanima kvalitenu uslugu i pravna sigurnost prilikom kupovine ili iznajmiljivanja nepokretnosti", izjavio je Tanjugu predsednik Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Srbije u PKS, Damir Borić.

On je upozorio da danas postoji veliki broj onih koji obavljaju tu delatnost a nisu registrovani, zbog čega su nedostupni nadležnim inspekcijskim organima.Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija  je pripremilo nacrt Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, čija je intencija stvaranje dobrog poslovnog ambijenta, smanjenje sive ekonomije, povećanje kvaliteta usluge, povećanje zaštite korisnika usluga, podizanje ugleda posrednika a samim tim i konkurentnosti ovog sektora, objasnio je Borić.

Nacrtom se definiše posredovanje, uređuje pitanje ko i pod kojim uslovima može da se bavi prometom nekretnina, predviđa se formiranje registra posrednika koji će biti dostupan na sajtu Ministarstva, i uređuje oblast minimuma kvalifikacija koje agent mora da poseduje, kao i obaveza polaganja stručnog ispita pred komisijom Ministarstva.

Zakonom su definisane obaveze posrednika u prometu nepokretnosti pri obavljanju poslova posredovanja, koje, između ostalog, podrazumevaju i to da za svaki posao zaključuje Ugovor o posredovanju. Uvodi se obavezno osiguranje od odgovornosti za štetu koju bi mogao da ima korisnik usluga, a koju bi mu naneo posrednik svojim poslovanjem, dodao je Borić.

Prema njegovim rečima, zbog nepostojanja Zakona koji reguliše ovu oblast i nepoštovanja dobrih poslovnih običaja država i svi učesnici u prometu nepokretnosti - posrednici, agenti, korisnici usluga susreću se sa velikim problemima, a sveprisutan je i ne mali broj prevara. Klijenti ne retko odbijaju da zaključe Ugovor o posredovanju sa posrednikom - čime se izbegava plaćanje poreza za izvršene usluge, kao i evidencija prometa.

"Ovakvo stanje nikome ne odgovara - ni posrednicima koji se profesionalno bave delatnošću, ni građanima koji plaćaju provizije za minimalnu ili nikakvu uslugu, ali ni državi", zaklučio je Borić.

On je ukazao da poseban problem predstavlja nepoštovanje Zakona o oglašavanju  nepokretnosti, koje se obavlja na nepropisan i neetičan način.

"Mehanizmi kontrole prodaje robe i usluga preko oglasa su slabi, gotovo nepostojeći, što pogađa ne samo sektor nepokretnosti, nego i sve ostale trgovce, čija se roba prodaje preko oglasa na nedozvoljen način", kazao je Borić.

On je ocenio da tržišna inspekcija i ostali državni organi slabo kontrolišu oglasnike, ne vrše neposrednu proveru oglasa, odnosno njihove sadržine, tako da se oglasni prostor pretvorio u "buvljak" u sajber prostoru, a i to će se biti rešeno usvajanjem zakona, za koji se očekuje da će u junu biti u parlamentu. Nelegalnim posrednicima donošenje Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti ne odgovara, jer ukoliko nastave sa aktivnostima, u potpunosti će biti u sukobu s njegovim odredbama i prema njima će se primenjivati najstrože kaznene odredbe.

Registrovani posrednici koji u sadašnjim uslovima delatnost posredovanja obavljaju kvalitetno i profesionalno, a pokazuju otpor da se ova oblast dovede u red donošenjem zakona, to rade samo iz sebi poznatih razloga, rekao je Borić.

"Pretpostavka je da ili nisu u potpunosti razumeli suštinu zakonskih odredbi ili se plaše reakcije nadležnih inspekcijskih službi da će nakon usvajanja zakona pojačati kontrolu i striktno primenjivati kaznene odredbe isključivo prema registrovanim posrednicima, zanemarujući nelegalne posrednike", smatra on.

Prema njegovim rečima, ovaj otpor je delimično razumljiv, jer proističe iz straha za opstanak regularnih posrednika na tržištu ukoliko bi se to pokazalo tačnim. Grupacija posrednika u prometu nepokretnosti Srbije je zauzela stav da nadležni organi, nakon stupanja na snagu zakona trebaju da najpre kontrolišu nelegalno poslovanje, čije učešće na tržištu posredovanja u prometu nepokretnosti zauzima izuzetno visok procenat od početka ekonomske krize, zaključio je Borić

Tagovi: nekretnine, Zakona o posredovanju u prometu nepokretnosti i zakupu

Share