Blago smanjenje dinarizacije finansijskog sistema

Stepen dinarizacije finansijskog sistema Srbije, meren učešćem dinarskih plasmana u ukupnim plasmanima privredi i stanovništvu, iznosio je 28 odsto na kraju...

Foto Tanjug, M. Jelesijević (ilustracija)

BEOGRAD - Stepen dinarizacije finansijskog sistema Srbije, meren učešćem dinarskih plasmana u ukupnim plasmanima privredi i stanovništvu, iznosio je 28 odsto na kraju prošle godine, i u poslednjem kvartalu je smanjen za 0,2 procentna poena, objavila je Narodna banka Srbije.

Ako se posmatra po stalnom kursu, stepen dinarizacije je nominalno smanjen za 0,5 procentnih poena, na 29,6 odsto, navedeno je u Izveštaju NBS o dinarizaciji. Ukupni plasmani banaka privredi i stanovništvu iznosili su 1.879,6 milijardi dinara na kraju poslednjeg tromesečja 2012, i u tom periodu smanjeni su za 1,9 odsto.

U sektorskoj strukturi plasmana banaka, dinarski plasmani stanovništvu su povećani za 0,3 procentna poena, na 35,1 odsto, što se u potpunosti duguje efektu jačanja dinara. Učešće dinarskih plasmana u ukupnim plasmanima privredi je u istom periodu smanjeno za 0,6 procentnih poena, na 24,2 odsto.

To je u velikoj meri rezultat intenzivnog subvencionisanog kreditiranja privrede u četvrtom tromesečju lane, budući da je najveći deo odobrenih kredita bio indeksiran u evrima. Na pad dinarizacije je uticalo i pokretanje stečaja nad Novom Agrobankom, čiji je deo potraživanja po osnovu plasmana isključen iz bilansa bankarskog sistema i prebačen na Agenciju za osiguranje depozita.

S obzirom na to da se znatan deo potraživanja odnosio na privredu i da je bio u dinarskom znaku, njihovo isključenje iz bilansa banaka dovelo je do smanjenja stepena dinarizacije plasmana privredi. Učešće dinarskih kredita u ukupnim novoodobrenim kreditima je u četvrtom kvartalu 2012. u proseku bilo manje u odnosu na prethodno tromesečje, uz znatne mesečne oscilacije.

Banke su u poslednjem tromesečju lane odobrile privredi i stanovništvu 267,5 milijardi dinara novih kredita, što je za 10,8 odsto više nego u prethodnom tromesečju. Od tog iznosa 32,3 odsto se odnosi na čisto dinarske kredite, što je za četiri procentna poena manje nego u prethodnom tromesečju.

Smanjenje učešća novoodobrenih dinarskih kredita banaka u ukupnim kreditima rezultat je snažnog rasta deviznih i valutno indeksiranih kredita (17,8 odsto), odobrenih pre svega privredi. Privreda je te kredite koristila uglavnom za održavanje likvidnosti, finansiranje obrtnih sredstava i izvoz, u skladu s programom subvencionisanih kredita Vlade Srbije.

Na smanjenje dinarizacije novoodobrenih kredita banaka u manjoj meri je uticao i pad novih dinarskih kredita, pre svega stanovništvu, i to za sve namene. I pored toga, učešće dinarskih kredita u ukupnim novoodobrenim kreditima stanovništvu je i dalje znatno veće nego kod privrede - 55,5 odsto naspram 27,6 odsto.

Stepen dinarizacije, meren učešćem dinarskih depozita u ukupnim depozitima privrede i stanovništva, na kraju poslednjeg kvartala 2012. je iznosio 19,3 odsto. U odnosu na kraj trećeg kvartala, to učešće je povećano za 0,5 procentnih poena.
Ukupni depoziti privrede i stanovništva su na kraju četvrtog tromesečja 2012. iznosili 1.433,3 milijardi dinara, i bili su za 2,9 odsto veći nego na kraju trećeg tromesečja. Taj rast je pre svega rezultat povećanja deviznih depozita (2,3 odsto), i to najviše depozita stanovništva u novembru, tokom Nedelje štednje.

Stanovništvo je pritom skratilo ročnost svojih deviznih depozita, što je doprinelo smanjenju učešća dugoročnih depozita u ukupnim depozitima sa 16,8 odsto na kraju trećeg tromesečja na 14,1 odsto na kraju četvrtog.

Dinarski depoziti privrede i stanovništva kod banaka takođe su povećani, za 5,6 odsto. Rastu dinarskih depozita najviše je doprinela privreda, koja je tokom četvrtog kvartala, posebno u novembru i decembru, kratkoročno polagala dinarska sredstva na račune kod banaka.

Kao rezultat bržeg rasta dinarskih od deviznih depozita, stepen dinarizacije depozita privrede i stanovništva je u četvrtom kvartalu povećan za 0,5 procentnih poena i krajem godine je iznosio 19,3 odsto.

Tagovi: finansije, NBS, dinar, banke

Share