Američki Valeant zainteresovan za strateško partnerstvo sa Galenikom

Od svih investitora koji su se prijavili na javni poziv za dostavljanje pisma o namerama za strateško partnerstvo sa Galenikom, kvalifikacione kriterijume ispunjava jedino američka kompanija Valeant Pharmaceuticals, koja ima krajnji rok ...

Tanjug, S. Radovanović, ilustracija

BEOGRAD - Od svih investitora koji su se prijavili na javni poziv za dostavljanje pisma o namerama za strateško partnerstvo sa Galenikom, kvalifikacione kriterijume ispunjava jedino američka kompanija Valeant Pharmaceuticals, koja ima krajnji rok da do 30. aprila dostavi pismo o namerama, saopštilo je danas Ministarstvo finansija i privrede.

Valeant Pharmaceuticals je članica Valeant Pharmaceuticals International iz Kanade, multinacionalne korporacije specijalizovane u farmaceutskoj industriji, sa oko 7.500 zaposlenih, koja je u 2013. godini ostvarila ukupne prihode od prodaje od oko 3,3 milijarde dolara.Imajući u vidu da se radi o renomiranoj kompaniji sa iskustvom u farmaceutskoj delatnosti, ministarstvo očekuje da u predviđenom roku primi pismo o namerama, što će omogućiti da Vlada Srbije donese najcelishodnije rešenje za tu kompaniju, s obzirom na kompleksnost situacije u kojoj se nalazi, navedeno je u saopštenju.

Kako se podseća, na osnovu zaključka vlade od 21. decembra 2012. godine, Ministarstvo finansija i privrede je 15. januara ove godine objavilo Javni poziv za dostavljanje pisma o namerama od strane zainteresovanih investitora za strateško partnerstvo za Galeniku. S obzirom na povećanu zaintersovanost potencijalnih investitora, ministarstvo je 19. februara produžilo rok za podnošenje prijava do 4. marta, dok je rok za podnošenje pisama o namerama produžen do 1. aprila. Nakon toga rok za dostavljanje pisama o namerama produžen je još jednom do 30. aprila.

Ministarstvo finansija i privrede je u predviđenim rokovima primilo prijave sledećih zainteresovanih investitora - Valeant Pharmaceuticals iz SAD, Supply Chain Strategies International, takođe, iz SAD, Batterjee Pharmaceutical Factory iz Saudijske Arabije, Belupo iz Koprivnice u Hrvatskoj i MP Biomedicals Headquarters iz SAD.

U postupku analize dokumentacije koju su dostavili zainteresovani investitori, utvrđeno je da kvalifikacione kriterijume ispunjava jedino Valeant Pharmaceuticals.

Krajnji rok da ta kompanije podnese pismo o zainteresovanosti je 30. april, dok će do 29. aprila, predstavnicima investitora biti omogućen pristup dokumentaciji u vezi sa Galenikom, kao i posete preduzeću.

Tagovi: Galenika, strateški partner, Valeant Pharmaceuticals

Share