Ulaganja u ekologiju nisu trošak, već investicija

Za implementaciju propisa u oblasti životne sredine, prema nekim procenama potrebno je više od 10 milijardi dinara, a stručnjaci smatraju da ulaganja u tu oblast ne treba smatrati troškom već investicijom.

sxc.hu/walker_M, ilustracija

BEOGRAD - Za implementaciju propisa u oblasti životne sredine, prema nekim procenama potrebno je više od 10 milijardi dinara, a stručnjaci smatraju da ulaganja u tu oblast ne treba smatrati troškom već investicijom.

Otvarajući konferenciju "EU-Izazovi i perspektive Srbije u oblasti zaštite životne sredine 2013" u Galeriji "Ozon" ambasador Velike Britanije u Srbiji Majkl Devenport rekao je da ambasada radi na promovisanju zaštite životne sredine i da je osnovana takozvana "zelena grupa" zahvaljujući kojoj su organizovani različiti programi i radionice.

"Zalažemo se za sistemsko rešenje za održivi razvoj i za osnaživanje strateškog planiranja u ovoj oblasti", poručio je Devenport naglasivši da je važno što je Srbija uskladila zakonodavstvo sa pravnim tekovinama EU i da ima još prostora za unapređenje regulative. On je rekao da je  važno da se i u oblasti zaštite životne sredine uspostavi i poboljša dijalog između vladinog i nevladinog sektora kako bi se došlo do zajedničkih rešenja.

Pomocnik ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine Mirko Grubišić rekao je da je značajno što je još ranije zakonska regulativa usaglašena sa evropskom, a da su procene da je za punu implementaciju potrebno 10,6 milijardi dinara. Tokom 2013. godine planirano je donošenje nekoliko uredbi, a  u toku je rad na izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, kao i da se od naredne godine počne sa rešavanjem crnih ekoloških tačaka, rekao je pomoćnik ministra.

Gradski sekretar za zaštitu životne sredine Goran Trivan ocenio je značajnim unapređenje pravne regulative i dodao da je važno da se razrade procedure i instrumenti za sprovođenje na terenu. Prema njegovim rečima, od velikog značaja bilo bi da se i lokalne samouprave , odnosno predstavnici lokalnih samouprava uključe u donošenje akata, odnosno zakona.

Rukovodilac grupe za životnu sredinu, poljoprivredu i ruralni razvoj  Kancelarije za evropske integracije Zoran Sretić  takođe je rekao da je osim usklađivanja propisa s važno da postoji dobra primena i institucionalni mehanizmi, kordinacija organa, odnosno da se zna šta je čija nadležnost i izvori finansiranja. Takođe, važno je da se ulaganje u ovu oblast ne shvati kao trošak već kao investicija, poručio je Sretić.

Savetnik predsednika Privredne komore Srbije Siniša Mitrović naveo je da su troškovi implementacije propisa u oblasti životne sredine možda i veći od 10, 6 milijardi dinara i da će se krajem meseca uraditi nova aproksimacija troškova. Konferenciju "EU - Izazovi i perspektive Srbije u oblasti zivotne sredine 2013" organizovao je Fond Ecotopia uz podršku Ambasade Velike Britanije u Republici Srbiji.

Konferencija je deo projekta pod nazivom „Unapređenje dijaloga predstavnika državnih institucija i OCD u procesu evropskih integracija Srbije u oblasti zaštite životne sredine".

Tagovi: ekologija, investicije, zaštita životne sredine

Share