Danas aukcija šestomesečnih zapisa

Pažnja na domaćem finansijskom tržištu usredsređena je na današnju aukciju šestomesečnih trezorskih zapisa u vrednosti tri milijarde dinara.

Hypo Alpe Adria banka, ilustracija

BEOGRAD - Pažnja na domaćem finansijskom tržištu usredsređena je na današnju aukciju šestomesečnih trezorskih zapisa u vrednosti tri milijarde dinara.

Moguće je da se na današnjoj aukciji, prema proceni finansijskih analitičara Hipo Alpe Adria banke, nastavi trend smanjenja prinosa na zapise, imajući u vidu visoku likvidnost u sistemu, kao i ograničene domaće investicione alternative.

Međutim, današnja aukcija neće imati apresijacioni efekat na dinar, s obzirom da u kupovini kratkoročnih hartija (čija je ročnost ispod 53 sedmice) ne mogu da učestvuju nerezidenti, tako da će izostati inostrani portfolio prilivi.

Nacionalna valuta je danas oslabila na nivo od preko 112 dinara za jedan evro, verovatno usled povećane tražnje preduzeća za devizama tipičnom za kraj meseca.

Slabljenje dinara je po svemu sudeći ublažilo jučerašnje povlačenje 15 milijardi dinara iz sistema kroz reverznu REPO aukciju NBS (tako je REPO stok povećan na 75 milijardi).

Tagovi: Hypo, tržište, analiza

Share