Izabrani tag: Kmercijalna banka

Komercijana banka lider, paušalne informacije štete svima

Komercijalna banka saopštila je da deli stav NBS da odgovorno postupanje mora biti zadatak svih, od NBS, preko drugih državnih organa i institucija, i posebno medija, a da "tendenciozno aktuelizovanje informacija iz prošlosti koje nemaju povod u sadašnjim dešavanjima, može dovesti u pitanje poverenje u stabilnost finansijskog sistema".